Nieuws over De Vogelwachter

De Texelse Courant plaatste een artikel door Jeroen van Hattum over de opnamen van De Vogelwachter

Texelse Courant 17 mei: TC 17 mei 2019 p5

RTV Noord Holland maakte een artikel en een filmische impressie van het opnameproces. De reportage van Ron Flens voor NH Nieuws is terug te zien via deze link:

En volg regisseur Threes Anna via twitter https://twitter.com/threesanna